Dele

For å skape positive endringer i samfunnet trenger vi å tenke sammen å dele gode ideer.

Vi samarbeider med

Kunst i Skolen er en ideell medlemsorganisasjon som i over seksti år har arbeidet for at visuell kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen. Organisasjonen er landsdekkende og støttet av Kunnskapsdepartementet.

 

Sparebankstifstelen Nøtterøy-Tønsberg
TAKK TIL SPAREBANKSTIFTELSEN FOR STØTTE !

Kattas figurteaterKattas Figurteater Ensemble er Norges største selvstendige figurteater. Ensemblet engasjerer mange av de fremste figurteaterkunstnerne i det frie feltet og driver aktiv rekruttering til denne scenekunstformen. Teatrets leder er Anne Helgesen.

 

Tjøme Kolonial

Tjøme kolonial åpnet i april 2016 for å gi fastboende, ferierende og andre gjester på øya god kvalitetsmat basert på gode og rene råvarer. Her finner du økologiske varer og hjemmelagde delikatesser, ferskt brød og ferdige retter. I tillegg tilbys catering og ulike arrangement som matkurs og pop-up restaurant.