Kontakt

FÆRDER KULTURVERKSTED AS | ØDEKJÆRVEIEN 65 | 3145 TJØME | Tlf. 41445883 
post@ferderkulturverksterd.no 
ORGANISASJONSNUMMER:921 993 927 

 

 

Eier og Daglig leder for Færder Kulturverksted AS

Eier og daglig leder av Færder Kulturverksted AS JANNE LEPPERØD

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram