OM Å TA SANSENE I BRUK

Å legge til rette for praktisk – estetisk undervisning; rom, utstyr og materialer.

De praktiske fagene lærer barn og unge å oppøve en forståelse for skapende prosesser. Kunst og håndverk handler om å lære gjennom å arbeide med materialer, med verktøy og utstyr, med hånd og øvelser og med skapende prosesser. Det er en måte å forstå og mestre verden omkring oss på. Skal man lage en fuglemater, mekke en sykkel, rigge et teater, jobbe med re-design, lage en ny matrett eller hva som helst, så krever det at man finner ut av en del ting. Den praktiske tilnærmingen gir mening til teorien, nettopp fordi det skal brukes til noe. Kunst og håndverk handler om å lære gjennom å arbeide med materialer, med verktøy og utstyr, med hånd og øvelser og med skapende prosesser. Dette er læring med hode, hånd og hjerte og gjennom det oppnås en tilkobling til verden. En forbedret skole, en bedre undervisning, bør involvere sansene. Men hva er sansene rettet mot? Det er der vi bør konsentrere innsatsen.

FØLG OSS GJERNE PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM