sjonglør

Her skal deltakerne blant annet kokkelere, sjonglere, snekre, animere, filme og lage figurteater.