OM

Færder Kulturverksted

Færder Kulturverksted er et ideelt as som ønsker å gi barn og ungdom opplevelser som bidrar til å vekke undringen og inspirere til nysgjerrighet, kreativitet og handling. Færder Kulturverksted har arrangert festivaler og utstillinger, og bidratt til mestring gjennom sosialt entreprenørskap. Alt vi jobber med er direkte eller indirekte knyttet til miljø, miljøvern, forbruk og gjenbruk.

 

Janne Lepperød er kunstnerisk leder i Færder Kulturverksted og jobber også som lærer. Janne startet med formidling i 1992. Først i Trondheim og siden i Tønsberg der hun startet opp Maleskolen Minilangelo sammen med sin gode venninne Trude Kallestad. Sammen har de gitt ut bøkene Kunst og håndverkstimen for 1.-7.klasse (2006/2007/2008), Kunst håndverk teknologi og design (2013) og Verkstedet; et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene (2018/2020). Janne har holdt flere foredrag om hvordan bærekraft og kunst- og håndverksfaget kan ha en unik mulighet for å utvikle elevenes miljøbevissthet. Janne har også vært kultursjef i Tjøme kommune (nå Færder kommune), formidlingskonsulent i Kunst i skolen og Den kulturelle skolesekken. Færder Kulturverksted etablerte hun i 2016 med sommerverksted, sosialt entreprenørskap og miljø og klimaverksted. Færder Kulturverksted mottok i 2019 klimaprisen for sin innsats for miljøet gjennom Grønn Øy festivalen.

Janne er en engasjert og kunnskapsrik person. Hun har en særegen måte å knytte kontakt med barn og unge. I tillegg har hun en helt egen tilstedeværelse og formidlingsevne. Vi er glade for at Janne har mulighet for å være ute hos oss i Den kulturelle skolesekken i Sandefjord kommune. Hun har fått veldig gode tilbakemeldinger på de produksjonene hun har hatt hos oss.

Tine Østby, kulturkonsulent Sandefjord kommune. 

 

Samarbeidspartnere

Færder kulturverksted har samarbeid med Kunst i Skolen om utvikling og formidling av vandreutstillingen «Hvis biene forsvinner…», og med formidling av vandreutstillingen. Form – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design (2/18) kan du lese mer om dette. «Følelsesbiblioteket», som del av programmet til Den kulturelle skolesekken i Sandefjord kommune (2018/19). I 2020 gjennomførte vi lærerkurs hvor den samme utstillingen ble knyttet opp mot den nye læreplanen og det tverrfaglige temaet «Livsmestring og folkehelse». I 2022 har vi samarbeidet om formidling av kunsten på Fornebo. Dette har blitt til et hefte og en app der du finner spørsmål og oppgaver til kunsten på Fornebu, som kan inspirere til en spennende kunstvandring med elevene. Heftet kan du laste ned gratis her.

Færder kulturverksted arrangerte i 2018 og 2019 SommerVerksted for barn og samarbeidet da med Anne Helgesen som er kunstnerisk leder i Kattas Figurteater og som også jobber som dukkespiller, manusforfatter og regissør i kompaniet ble en viktig medspiller for verkstedet. I tillegg hadde vi med Tuva Synnevåg; designer, scenograf, animatør, skyggespiller og figurmaker i kompaniet og Martin Eldøy som er utdannet ved CircoNove som er en sirkusskole i Santiago.

Tjøme kolonial har  hatt ulike arrangement som matkurs på Færder Kulturverksted sine SommerVerksteder, og pop-up restaurant i drivhuset.  Med fokus på økologi og rene råvarer bidro de til et realt festmåltid på Grønn Øy festivalen.

 

 

Færder Kulturverksted AS / Sommerverksted