OM OSS

FÆRDER KULTURVERKSTED er et ideelt AS. Vi søker å gi kunstopplevelser som bidrar til å vekke undringen og nysgjerrigheten, og inspirere til kreativitet og handling. Vi samarbeider med Kunst i Skolen om utvikling og formidling av vandreutstillinger, og holder kurs for lærere.

 

Vi skaper arenaer for formidling og bidrar til mestring gjennom sosialt entreprenørskap. Alt vi jobber med er direkte eller indirekte knyttet til miljø, miljøvern, forbruk og gjenbruk. Når vi ikke er på verkstedet setter opp vårt mobile atelier; GREENSPOT, for å gjøre kunst mer relevant og peke på det gode liv gjennom bærekraftige løsninger.  I samarbeid med kommune, næringsliv og frivillighet arrangerte vi GRØNN ØY Festival og mottok KLIMAPRISEN 2019.

 

Verkstedets leder, Janne Lepperød, har arbeidet som kunst og kulturformidler siden 1992 og har utgitt flere fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design.