OM KULTURVERKSTEDET

FÆRDER KULTURVERKSTED – er et ideelt AS som vi vil bidra til å øke bevisstheten om naturen og vårt forhold til den gjennom kunst, kultur og håndverk.Vi skaper arenaer for formidling, tilbyr kurs og sommerskole for barn og unge og bidrar til samfunns innovasjon gjennom sosialt entreprenørskap. På Færder Kulturverksted går vi fra Drop Out til Drop Inn. Fra konkurranse til samspill. Fra forbruk til gjenbruk. 

 

Sommeren 2019 arrangerte vi Grønn Øy Festival for første gang. Festivalen setter fokus på miljø og klima i et samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet.

Vi mottok Klimaprisen for vårt felles løft. 

 

På Færder Kulturverksted har vi flotte verksteder, kontor- og kurslokaler, hvor det i perioder er stor aktivitet med kurs, debatter og prosjektutvikling. Det er også her Locus har sitt kontor. Locus er en informasjonskanal med fokus på grønne tiltak i nærmiljøet. Det er de unges blikk på klima- og miljøutfordringene. Når vi ikke er på Kulturverkstedet, er vi ute på skoler med Den Kulturelle Skolesekken på oppdrag for Kunst i Skolen. 

 

FÆRDER KULTURVERKSTED ligger på Tjøme i Færder kommune.

Velkommen til oss!

Janne Lepperød
Leder av Færder Kulturverksted. Utdannet lærer, utgitt fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design, og er medforfatter av det heldigitale læremidlet «Verkstedet» for de praktisk-estetiske fagene på ungdomstrinnet. Hun har jobbet både på barnetrinnet og ungdomstrinnet,  vært kultursjef i Tjøme kommune (Færder kommune) og jobber som kunst og kulturformidler for Kunst i Skolen gjennom Den Kulturelle skolesekken. Hun har hatt flere salgsutstillinger av egne grafiske trykk.