OM OSS

FÆRDER KULTURVERKSTED arbeider med kunst, kultur og håndverk som verktøy for å bidra til en bærekraftig utvikling både lokalt og globalt.FÆRDER KULTURVERKSTED er et ideelt AS som arbeider med kunst, kultur og håndverk som verktøy for å bidra til en bærekraftig utvikling både lokalt og globalt. Vi skaper arenaer for formidling, tilbyr kurs og sommerskole for barn og unge og bidrar til samfunns innovasjon gjennom sosialt entreprenørskap.Som sosiale entreprenør bruker vi bærekraftige forretningsmodeller til å løse samfunnsmessige utfordringer. Vi rekrutterer unge voksne som liker å jobbe praktisk og som av ulike grunner står utenfor arbeid og utdanning.

Janne Lepperød er daglig leder for Færder Kulturverksted. Hun er utdannet lærer og tar for tiden en master i estetikk, kunst og håndverk ved OsloMET. Hun har tatt digital mediedesign ved USN, og har skrevet fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design for Fagbokforlaget og bøkene: kunst-og håndverkstimen 1.- 7. klasse for Læremiddel forlaget. Hun har nylig vært med å lage Verkstedet, et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene kunst og håndverk, musikk og mat og helse på ungdomstrinnet. Hun har jobbet både på barnetrinnet og ungdomstrinnet, vært kultursjef i Tjøme kommune (Færder kommune) og jobber som kunst og kulturformidler for Kunst i Skolen  gjennom Den Kulturelle skolesekken. Hun har hatt flere salgsutstillinger av egne grafiske trykk.

Færder Kulturverksted er drevet som et ideelt AS og overskuddet går tilbake til videre drift av selskapet for å fortsette å skape positive ringvirkninger i samfunnet. På Færder Kulturverksted ønsker vi å gi opplevelser som fremmer nysgjerrighet, forståelse, nyskapning og samarbeid gjennom kunst og kreativitet. Færder Kulturverksted er initiativtaker av Grønn Øy Festivalen

Med på laget har vi mange dyktige folk. Et godt lag skaper gode resultater og gir glede og energi. Du kan lese mer om disse flotte, engasjerte folkene her:

Anne Helgesen, Kim Wiuff, Tuva Synnevåg, Martin Eldøy, Henriette Grøtting Kihle, Eva Lutnæs, Wenche Hummertangen, Camilla Bjune, Guro Lepperød og Rolf Jacobsen.

For mer informasjon om hvor du kan nå oss klikker du på «kontakt» på menyvalget her på nettsiden. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Vennlig hilsen Janne

Vi tror det kreative og skapende er en åpning for et større engasjement og bedre forståelse for en selv og det samfunnet vi lever i.