OM OSS

Færder Kulturverksted

Færder Kulturverksted er et ideelt as som arbeider for at kunst og håndverk skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i opplæringen. Vi ønsker å gi barn og ungdom opplevelser som bidrar til å vekke undringen og inspirere til nysgjerrighet, kreativitet og handling. Vi samarbeider med Kunst i Skolen om utvikling og formidling av vandreutstillinger, og arrangerer lærerkurs. Gjennom dette samarbeidet får mange tusen barn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og original kunst.

 

Færder Kulturverksted har flere verksteder og produserer bøker med utgangspunkt i kunst, håndverk, teknologi og design. I tillegg arrangerer Færder Kulturverksted festivaler og utstillinger, og bidrar til mestring gjennom sosialt entreprenørskap. Alt vi jobber med er direkte eller indirekte knyttet til miljø, miljøvern, forbruk og gjenbruk.Verkstedets leder, Janne Lepperød, har arbeidet som kunst og kulturformidler siden 1992 og har utgitt flere fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design.

Foto: Kristian Andaur/Seilet.org

Janne Lepperød/Færder Kulturverksted. Foto: Kristian Andaur/Seilet.org

Janne er en engasjert og kunnskapsrik person. Hun har en særegen måte å knytte kontakt med barn og unge. I tillegg har hun en helt egen tilstedeværelse og formidlingsevne. Vi er glade for at Janne har mulighet for å være ute hos oss i Den kulturelle skolesekken i Sandefjord kommune. Hun har fått veldig gode tilbakemeldinger på de produksjonene hun har hatt hos oss. Tine Østby, kulturkonsulent Sandefjord kommune. 

Form – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design (2/18) kan du lese mer om formidlingen.

Om mestring gjennom sosialt entreprenørskap:  Tønsbergs Blad :

Peder (17), Even (17) og Mathias (17) har startet egen bedrift: Oppdragene står i kø.

 

I samarbeid med kommune, næringsliv og frivillighet arrangerte vi GRØNN ØY Festival og mottok KLIMAPRISEN 2019.

Færder Kulturverksted AS / Sommerverksted