OM OSS

Færder Kulturverksted ønsker å bidra til skaperglede og kunst- og kulturopplevelser gjennom deltagelse i fysiske, praktiske og estetiske prosesser. Vi skaper arenaer for formidling og bidrar til mestring gjennom sosialt entreprenørskap. Når vi ikke er på verkstedet turnerer vi med Den Kulturelle Skolesekken på oppdag for Kunst i Skolen, eller vi setter opp vårt mobile atelier; greenspot, for å gjøre kunst mer relevant og peke på det gode liv gjennom bærekraftige løsninger. På Færder Kulturverksted finner du håndarbeid- og håndverkskurs, samt lærerkurs knyttet opp mot fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene.

 

Færder kulturverksted inspirerer til miljøvalg gjennom handling og alt vi jobber med er direkte eller indirekte knyttet til miljø, miljøvern, forbruk og gjenbruk. Færder Kulturverksted står bak Grønn Øy Festival, i samarbeid med kommune, næringsliv og frivillighet, og er stolte mottakere av klimaprisen for 2019.

 

Vi er et ideelt AS hvor alt av overskudd brukes til videreutvikling.

 

Vi har fast tilholdsted på Tjøme der vi gjennom året tilbyr kurs, skaper arenaer for formidling, og bidrar til livsmestring gjennom sosialt entreprenørskap. Når vi ikke er på verkstedet turnerer vi med Den Kulturelle Skolesekken på oppdag for Kunst i Skolen. Vi er et aksjeselskap hvor alt av overskudd brukes til videreutvikling.

 

Vi inspirerer til miljøvalg gjennom handling og alt vi jobber med er direkte eller indirekte knyttet til miljø, miljøvern, forbruk og gjenbruk. I 2019 mottok vi Klimaprisen for å sette klima og miljø på dagsorden ut mot et stort publikum på en måte som ikke bare er formanende, men like mye peker på positive sider ved et godt miljø og det gode liv gjennom bærekraftig løsninger. Færder Kulturverksted står bak Grønn Øy Festival i samarbeid med kommune, næringsliv og frivillighet. At vi kaller det en festival er ikke tilfeldig; vi tror at det å endre en kultur krever mer enn det rasjonelle sinnet; kunst og kultur når frem til sansene på en måte statistikkens tabeller ikke kan makte og kan derfor være avgjørende for engasjement.

 

Verkstedets leder, Janne Lepperød, har arbeidet som kunst og kulturformidler siden 1992 og har utgitt flere fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design.

Velkommen til oss!