Grønn Postkasse på Grønn Øy

Festivalen ga mulighet for å skrive klimapost direkte til statsministeren eller ordføreren i Færder kommune. Foto: Nina Therese Blix

Av: Telma Bergan

Grønn Øy-festival har satt opp en postkasse og postkort i Tjøme sentrum. Der skal den stå til om med til neste helg.

Grønn Postkasse Foto: Telma Bergan

Her kan du skrive dine tanker om miljø og klima på postkort. Postkortene blir levert direkte til statsministeren eller ordføreren i Færder kommune.

Mange har sterke meninger om hva som kan gjøres bedre med miljøet. Grønn postkasse hjelper deg med å kunne få si din mening til statsministeren eller ordføreren.

Flere har skrevet at de har lyst på god kollektivtransport, redusere bruk av plast i hverdagen og fortsette å satse på elbiler og utvikling av dem.

Her kan du skrive dine miljø- og klima krav! Foto:Telma Bergan

Jeg oppfordrer alle til å sende brev til enten ordføreren i Færder kommune eller statsministeren, og å bruke deres stemmer til å fortelle deres mening. Selv skal jeg sende inn et kort om miljøvennlige valg som kan bli billigere og mere prioritert.

Telma (14) skriver for Locus. Færder Kulturverksted står bak Locus og samarbeider med Retorikkbyrået. Ta kontakt dersom du er ung, miljøbevisst og har stor formidlingstrang.