Det er dette vi jobber for!

Helt siden vi åpnet Færder Kulturverksted  i april 2018 har målet vårt vært å lage tilbud gjennom helhetlige opplevelser der  kreativitet, mestring, miljøkunnskap og skaperkraft står i fokus. Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig, fordi vi tror at det kreative og skapende er en åpning for et større engasjement og bedre forståelse av en selv og det samfunnet vi lever i.

Vi hatt mange dager og uker med kurs og aktiviteter. Disse dagene er varierte, noen dager kryr det av barn her, og andre dager er det rolig, men med jevn snekring fra verkstedet der unge entreprenører er i aksjon. Ved hjelp av Færder Kulturverksted har Drop inn sett dagens lys. Dropp INN er en liten bedrift som ønsker å gjøre en stor forskjell – ved å tenke bærekraftig. Sjekk gjerne ut hva de driver med.

Temaer om bærekraftig utvikling, kunst, kultur og livsmestring opptar oss. Vi inviterer derfor foredragsholdere som kan åpne for nye tanker og vise oss annerledes perspektiver.

Når vi ikke er på Færder Kulturverksted, er vi på skolebesøk på oppdrag for Kunst i Skolen i regi av Den Kulturelle Skolesekken og til nå har mer enn 800 barn lært om miljø og bærekraft gjennom utstillingen «Hvis biene forsvinner…». Vi ser at måten vi jobber på funker! Barn og unge får ny kunnskap om bærekraft, de mestrer nye teknikker, og blir inspirert til videre arbeid. Vårt mål er – gjennom kunstneriske og kreative metoder – å gi opplevelser som fremmer nysgjerrighet, forståelse, fantasi og samarbeid. Da er det gøy at elever, lærere og skoleledere forteller om glede og ny giv etter besøkene.

Vi er glade for at også politikere og andre beslutningstakere lar seg inspirere, og at vi får oppmerksomhet i media, noe som kan føre til at flere blir med på de ulike verkstedene og arrangementene.

Det rettes en spesiell takk til Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg for gavemidler som gjorde det mulig for oss å gjennomføre sommer verkstedene og til daglig leder for Kunst i Skolen, Bjørg Åsta Flatby, som har gitt oss tillit til å gjennomføre prosjektet «Hvis biene forsvinner»  gjennom DKS og sommer verkstedet .

Takk til alle har brukt tid og ressurser for å gi de ulike verkstedene og prosjektene innhold og kvalitet, og som gjennom sitt engasjement, har spredd glede til så mange.

Janne Lepperød, Daglig leder for Færder Kulturverksted.

Kunst og kulturformidler