Vis alle arrangementer

4. april - 4. april

2. mai - 2. mai

Færder Kulturverksted arrangerer workshop for lærere i Færder kommune. 

Lærere inviteres til en workshop der de får se utstillingen  HVIS BIENE FORSVINNER – og med inspirasjon fra denne, få lage et insekts-hotell.

I april og mai setter vi igjen fokus på et aktuelt og alvorlig tema. I en stor del av verden er det kraftig nedgang i antall insekter som bestøver planter. Disse insektene er helt nødvendige for at de fleste av våre nytteplanter skal kunne gi oss frukt, bær og grønnsaker. Utstillingen består av seks fargerike fotografier av biologen og fotografen Carll Goodpasture. Bildene er tatt i Norge og California og viser insekter og blomster på nært hold. De gir elevene muligheten til å glede seg over detaljer de aldri hadde hatt muligheten til å oppdage ute i naturen. Bildene er et utdrag av en stor utstilling som har blitt vist i blant annet Norge og USA under navnet «The Vanishing Pollinators» – pollinatorene (bestøverne) som forsvinner. Bildene i utstillingen viser forskjellige typer innsekter som pollinerer planter, men i det faglige bakgrunnsstoffet og forslaget til elevoppgaver, er det humler og bier som er viet størst plass.

Målgruppe: Grunnskole og videregående. Utstillingen kan brukes tverrfaglig i både samfunnsfag, naturfag og kunst- og håndverk.

INSEKTSHOTELL laget av elever

I samarbeid med Færder Kulturverksted har Kunst i Skolen utviklet vandreutstillingen og undervisningsopplegget HVIS BIENE FORSVINNER  Les mer her  og gjennom Den Kulturelle Skolesekken fikk vi i to år besøke barneskoler i Vestfold med utstillingen – der barna også fikk lage  insekts-hotell. Barna ble således kjent med et miljøproblem, men fikk samtidig opplevelsen av selv å kunne gjøre noe for redde insektene. Les mer her.

DROP-INN er en del av Færder Kulturverksted. Her produserer ungdom insektshotel, fuglekasser og fuglebrett. Les mer her.

Ønsker din skole/barnehage å se utstillingen? Ta kontakt. Først til mølla-prinsippet gjelder!