Insekter er noen artige kryp.

Tilbud om formidling og workshop til barnehager og skoler


I en stor del av verden er det kraftig nedgang i antall insekter som bestøver planter. Bildene i utstillingen viser forskjellige typer insekter som pollinerer planter; seks fargerike fotografier av biologen og fotografen Carll Goodpasture. Biene og humlene er våre viktigste bestøvere. Blir de borte vil mange av de matvarene vi setter pris på forsvinne, som bær, frukt og grønnsaker. På verdensbasis er 40 prosent av pollinerende insekter i ferd med å bli utryddet.

Færder Kulturverksted har i to år turnert med Den Kulturelle skolesekken med utstillingen «Hvis biene forsvinner …»Til nå har nærmere 1200 barn fått oppleve de fargesterke fotografiene til Carll Goodpasture, lært om nektar og pollinering og selv fått bidra til et bedre miljø ved å lage insektshotell. Du kan lese mer om formidlingen av vandreutstillingen i Form – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design (2/18).

Janne Lepperød har bakgrunn som lærer og har skrevet flere fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design. Hun har mye erfaring med tverrfaglig undervisning og er opptatt av hva som gjør elevene løsningsorienterte i møte med miljøutfordringene. I Utdanning.no forteller hun hvordan hun jobber som kunst og kulturformidler.  Som daglig leder av Færder Kulturverksted, og initiativtaker til Grønn Øy festival  arbeider hun med kunst, kultur og håndverk som verktøy for å bidra til en bærekraftig utvikling både lokalt og globalt. 🐝Ta kontakt for informasjon/leie av utstillingen/foredrag eller workshop.