Hvis biene forsvinner…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en stor del av verden er det kraftig nedgang i antall insekter som bestøver planter. Biene og humlene er våre viktigste bestøvere. Blir de borte vil mange av de matvarene vi setter pris på forsvinne, som bær, frukt og grønnsaker. På verdensbasis er 40 prosent av pollinerende insekter i ferd med å bli utryddet.

Gjennom Den Kulturelle skolesekken har 1200 barn fått oppleve de fargesterke fotografiene til Carll Goodpasture, lært om nektar og pollinering og selv fått bidra til et bedre miljø ved å lage insektshotell. Du kan lese mer om formidlingen av vandreutstillingen i Form – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design (2/18). Vandreutstillingen «Hvis biene forsvinner …» er fra Kunst i Skolen og formidles gjennom Færder Kulturverksted.

Janne Lepperød er utdannet lærer og har skrevet flere fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design. I Utdanning.no forteller hun hvordan hun jobber som kunst og kulturformidler.  Som daglig leder av Færder Kulturverksted, og initiativtaker til Grønn Øy festival  arbeider hun med kunst, kultur og håndverk som verktøy for å bidra til en bærekraftig utvikling både lokalt og globalt. 🐝

Ta kontakt for informasjon/leie av utstillingen/foredrag eller workshop.