Den Kulturelle skolesekken

Kontakt, tillit og trygghet som forutsetning for dialog. Foto: Tine Østby

Denne høsten har skolene i Sandefjord kommune hatt besøk av kulturformidler Janne Lepperød og utstillingen «Følelsesbiblioteket» som en del av programmet til Den kulturelle skolesekken. Utstillingen er en av Kunst i Skolens vandreutstillinger og er laget av Anna Fiske.

Elevene skal «fryse» til statuer slik som «sinnataggen». Foto:Tine Østby

Janne er opptatt av hvordan elever deltar og på hvilken måte hun kan legge til rette for deltakelse gjennom fysisk aktivitet, kommunikasjon og samtale. Kontakt, tillit og trygghet er en forutsetning for dialog, sier hun. Hvordan det foregår kan du lese om her.

I denne øvelsen trekker elevene et «følelseskort» og «fryser» følelsen fast. Foto:Tine Østby

 

 

 

 

 

 

Janne Lepperød er daglig leder av Færder Kulturverksted – et ideelt AS som vi vil bidra til å øke bevisstheten om oss selv, naturen og vårt forhold til den gjennom kunst, kultur og håndverk. I samarbeid med kunst i skolen – en landsdekkende og ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke de visuelle kunstartenes plass i barnehage og skole, ønsker vi å gi skolene og barnehagene muligheten til å oppleve og arbeide med Følelsesbiblioteket. Ta kontakt hvis du er interresert . Vi håper å høre fra deg!

 

Følelsbiblioteket kan leies som vandreutstilling. Les mer om utstillingen her: Følelsesbiblioteket