Blomst
forske lære skape

Vi jobber for at barn og unge skal få oppleve gleden ved mestring gjennom å arbeide med materialer, med verktøy og utstyr, med hånd og øvelser og med skapende prosesser.

Følg oss på Instagram @ferderkulturverksted