forske lære skape

Færder Kulturverksted (FÆK) er et ideelt AS som jobber for at bærekraft skal inngå som en naturlig del av alt arbeid i kunst- og håndverksfaget, og søker å utforske mer bærekraftige levesett for framtiden. Vi arrangerer kurs/verksteder, festivaler og debatter. I 2019 mottok vi Færder kommunes klimapris for vårt arbeid med Grønn Øy Festivalen.

Følg oss på Instagram @ferderkulturverksted