Viljen til bærekraft

I slutten av oktober arrangerte Kunst og design i skolen og  Kunst i Skolen lærerkurs om bærekraft i praksis. Innleder var Janne Lepperød som nettopp har levert sin master: «Viljen til bærekraft – en studie av elevers subjektivering og økologisk oppmerksomhet». Med oppgaven søker Lepperød å komme nærmere forståelsen av hva som fremmer elevenes vilje til å ta vare på miljøet. Oppgaven tar utgangspunkt i et tverrfaglig og praktisk kunst- og håndverksprosjekt utført sammen med elever i 4. klasse, og har et overordnet perspektiv på bærekraft og undervisning i fagene kunst og håndverk og naturfag.

Målet med lærerkurset var å treffes digitalt og dele erfaringer, utfordringer og muligheter om temaet bærekraft – i praksis. Nærmere hundre personer meldte seg på. 

Takk for engasjerende gode innspill !