Velkommen Kamilla

Et stort og varmt velkommen til Kamilla Omsted. Hun skal gjennom «Grønn Øy-festival» synliggjøre hvilke  miljø-og klimasmarte grep vi kan ta i hverdagen. Vi er veldig glade for å ha med oss Kamilla på laget og gleder oss til inspirerende og motiverende tiltak for en bedre hverdag.

#grønnerehverdag #grønnøy