Kattas Figurteater Ensemble

På sommerverkstedet har vi i år, som i fjor, med oss Kattas Figurteater Ensemble som er Norges største selvstendige figurteater. DET ER VI JUBLENDE GLADE FOR! Ensemblet engasjerer mange av de fremste figurteaterkunstnerne i det frie feltet og driver dessuten aktiv rekruttering til denne scenekunstformen.

Teatrets leder, Anne Helgesen har arbeidet med figurteater som figurspiller, dramatiker og instruktør siden 1985. I 2003 tok hun sin teatervitenskapelige doktorgrad med avhandling om norsk figurteaterhistorie. Kombinasjonen av akademisk kunnskap og praktisk teaterarbeid preger teatrets profil.

Anne Helgesen

Kattas kombinerer fysisk skuespillekunst med tradisjonelt figurspill og med nyere former for animasjon både manuelt og digitalt.

Du kan lese og se mer om Kattas Figurteater Ensemble på Kattas nettside.

Anne Helgesen sitter i styret for Færder Kulturverksted AS.