Grønn Øy festival

FESTIVALEN VIL SETTE FOKUS PÅ MILJØ OG KLIMA, SKAPE ENGASJEMENT OG SØKE Å FREMME GODE VALG FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID.
Festivalen vil vise frem et rikt kulturliv med fokus på aktivitet, nyskaping og bærekraft. Les mer om programmet for festivalen her:https://www.gronnoyfestival.no/program-1
Det vil være fokus på grønn næring knyttet blant annet til delingsøkonomi og miljøteknologi. Kortreist og miljøvennlig mat er sentralt i festivalen samt hvordan vi kan bo og leve mer miljøvennlig. Kort og godt vil det handle om at vi skal ha noe å leve i, noe å leve av og noe å leve for! Med oss har vi mange støttespillere og samarbeidspartnere. Les om hvem de er her: https://www.gronnoyfestival.no/samarbeidspartnere-1
At vi kaller det en festival er ikke tilfeldig; vi tror at det å endre en kultur krever mer enn det rasjonelle sinnet. Kunst og kultur når frem til sansene på en måte statistikkens tabeller ikke kan makte og derfor kan kunstuttrykk være avgjørende for engasjement. Derfor har vi invitert med oss kunstnere, foredragsholdere og forfattere. Du kan lese mer om de som kommer til oss her: https://www.gronnoyfestival.no/grnnt-nytt
Vårt mål er å spre kunnskap og motivasjon for en bærekraftig endring!
Festivalen er initiert av Færder Kulturverksted som er et ideelt as. Festivalen på Tjøme styres av en festivalkomité som  koordinerer alle arrangement og de frivillige prosjektgruppene.