GLED DEG TIL DET DU HAR FORAN DEG!

Se her! Her ser du mer av, og skjønner mer av, den verden vi lever i; dette er noe av det du skal overta når jeg blir gammel og min tid er omme! Gled deg til det du har foran deg! (sitat: Vetlesen og Foros)

Å gi verden videre

Setningen over krever at vi våger stille spørsmålet om vi virkelig har tillit til at verden er en verden man er stolt av å kunne bringe videre. Og har vi ikke det, ja da må vi handle slik at vi får det!  Miljø og klimakrisen sies å være er den største utfordringen i vår tid. Utfordringene vi står ovenfor akselerer fra dag til dag, noe vi får presentert i rapporter, aviser og gjennom radio. For å skape en løsning for miljø- og klimaproblemet er det viktig at alle bidrar; eksperter og politikere alene løser ikke utfordringene vi står overfor. Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen skriver det slik: – Det å gi verden videre til neste generasjon fordrer en tillit til at denne verden, slik menneskene til nå har formet den, er preget av verdier en selv går inn for.

Grønn Øy-festivalen

Grønn Øy-festivalen i august 2019 er en bred miljø- og klimafest som skal inspirere til gode miljø- og klimahandlinger samt å støtte politiske tiltak for å sikre en bærekraftig fremtid. Vi tror at vi må skape en kultur for forandring – en modig kultur.

Vi ønsker å finne frem til, og synliggjøre hvilke miljø og klimavennlige valg vi kan ta, enten som forbruker, medvirker, konsument eller produsent, og hvordan vi kan skape nye løsninger som vil kunne gi oss et smartere og bedre samfunn i fremtiden.

Det er ikke tilfeldig at vi kaller det en festival, vi tror at det å endre en kultur krever mer enn det rasjonelle sinnet; vi må appellere til menneskenes følelser, og det er derfor vi tror kunstuttrykk er avgjørende for å engasjere seg, ettersom kunst og kultur når frem til sansene på en måte statistikkens tabeller ikke kan makte.

Vi tror på behovet for å skape nettverk for å støtte opplevelsen av å engasjere seg med miljø- og klimautfordringene, som et positivt fellesskapstiltak for å oppnå endring.

Det ikke er nok å tenke, du må gjøre noe!

Mye av filosofien bak strategiene våre er basert på hva klimapsykologen Per Espen Stoknes skriver om at det ikke er nok å tenke, du må gjøre noe, selv den minste kan hjelpe, da vil du få opplevelsen av å faktisk være en som tar til handling. Handling er bemyndigelse, noe som er en viktig følelse for å være en del av forandringen.

Gled deg til det du har foran deg!                    Foto: Camilla Bjune

Grønn Øy-festival

Med festivalen vil vi LØFTE FREM MILJØ- KLIMASMARTE LØSNINGER, SPRE KUNNSKAP OG SKAPE ØKT ENGASJEMENT.

Programmet er åpent for selvstendige arrangører i Færder som vil delta i en felles markering. Både små og store aktører ønskes velkommen til å bidra med arrangement i festivalhelgen.

Vil du lese mer om festivalen og hvordan du kan bli med og sette miljø og klima på kartet: https://ferderkulturverksted.no/festival/

Ideen til festivalen har vi fått fra klimafestivalen §112 som har som mål å inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn.

Send oss gode tips og ideer!

Det finnes mange miljø- og klimasmarte løsninger, som for eksempel Too Good To Go som gir deg mulighet for å få kjøpt god mat som ellers ville gått i søpla  – for en veldig hyggelig pris.

Vi ønsker å synliggjøre hva som finnes ! Send oss gjerne gode tips og ideer : post@ferderkulturverksted.no

Hvis du har tid kan du lese litt mer om hva som skjer når klimaet forandres her: