Festival med grønt fokus

Artikkelen om festivalen kan du lese i Øyene

Vi ønsker å synliggjøre det enorme miljø og klimaengasjementet som finnes, spre kunnskap og skape enda mer engasjement. Festivalen skal by på kultur, kunnskap, klima-smarte løsninger og stemningsfulle markeringer – med en åpen form som gjør det er lett å bidra.  Vi tror at fokus på muligheter, håp og fellesskap kan aktivisere til handling. Derfor skaper vi en festival som inspirerer til gode miljøtiltak og praktiske klima-smarte løsninger.

– Undersøkelser viser at ganske mange i dag faktisk vil gjøre noe, om de bare får gode valg presentert. Derfor er deling av gode ideer og kunnskap så viktig. «Naboeffekten» er også viktig ved at det er en tydelig smitteeffekt når noen i nabolaget begynner å sykle til jobb eller monterer solceller på taket. Vi tenker vi kan få til en slik festival her på Tjøme, for det er så mye som gjør at alt ligger til rette her, med naturen vi har og nettverket her, mener Jacobsen. (øyene)

Målet for festivalen er å skape et engasjement for naturen og miljøet og bidra til en grønn utvikling på Tjøme og i Færder kommune. Vi ønsker å invitere alle som har noe på hjertet til å formidle miljø og klimabudskap på nye måter.

– Jeg er sikker på at folk sitter på mange gode ideer. Gjennom festivalen kan vi synliggjøre hvor vi kan få tak i de gode produktene, og hvor vi kan få fikset det som går i stykker så det varer lenger, sier Lepperød.(Øyene)

Med festivalen ønsker vi å skape et bredt engasjement og inviterer næringsliv, lag og foreninger, kultur- og miljøaktører, skoler, enkeltpersoner, kirke og kommunen som deltagere. Festivalen vil ha fokus på;

– bærekraftig utvikling
– grønn næring
– bærekraftig bo- og leve
– kultur og bærekraft
– mat; kortreist og miljøvennlig
– skole og miljø.

Festivalen oppfordrer selvstendige arrangører til å bidra til programmet. Det unike med festivalen er nettopp at enkeltpersoner og organisasjoner gir av sin tid og ressurser til en samlende markering.

Lurer du på om du skal være med, men vet ikke helt om du har noe å bidra med, så tenk at det bare er fantasien som setter grenser for hvilken type arrangement som kan inngå. Noen ideer følger her:

 • forfatterkveld med klimatema
 • en barneforestilling
 • workshop med re-design
 • fiksefest for elektronikk
 • matlagingskurs
 • dyrking og sanking
 • gudstjeneste med klimaperspektiv
 • Klimaquiz
 • Konsert
 • Den nye norske rødlisten
 • Søt som honning
 • En kunstutstilling som berører
 • Lunsj og lyrikk med klimablikk
 • Den lille havryddedagen
 • filosoficafe om klima og verdier
 • Et byttemarked
 • en politiker-samtale
 • finn flere gode ideer fra Klimafestivalen §112

Vi har noen retningslinjer:
1) Innholdet skal være vitenskapelig fundert.
2) Innholdet skal være partipolitisk nøytralt. Dersom en partipolitisk aktør skal inviteres, bør aktører fra flere partier representeres ved samme arrangement.

Velkommen til alle som ønsker å delta i Grønn Øy-festival for å formidle grønne budskap med tanke på klima og miljø.

Har du spørsmål eller vil delta? Ikke nøl med å ta kontakt: post@ferderkulturverksted.no