Vis alle arrangementer

Viljen til bærekraft

7. november - 30. november

Er det mulig å fremme vilje, og i så fall; hva beveger viljen til å ta vare på miljøet?

Dette er spørsmål lektor Janne Lepperød stiller i sin ferske masteroppgave. Bakgrunn for oppgaven er «… en erkjennelse av at grunnlaget for menneskets liv på jorda er i rask endring. Det er ikke lenger et spørsmål om vi må endre vår måte å være i verden på, men heller hvordan vi skal gjøre det» (Naüman et.al, 2020, s. 17). Det siste tiåret har oversvømmelser som følge av ekstremvær nærmet vært fast innslag i mediene, som også klimaendringer, tap av leveområder, forringelse av vill natur, vedvarende utryddelse av andre arter, tap av biologisk mangfold og humanitære katastrofer har vært det (IPCC, 2022). Barn og unge ser skremmende bilder av fugler med plast i magen, lærer om issmeltingens konsekvenser for isbjørnen og hører om humanitære katastrofer. Samtidig rapporteres det at barn og unges framtidsoptimisme nå går noe ned (Bakken, 2021; Ungdata 2021; Unicef, 2022).

Med dette som bakteppe skal skolen «fremme elevenes vilje til å ta vare på miljøet»

Masteroppgaven: «Viljen til bærekraft – en studie av elevers subjektivering og økologisk oppmerksomhet»,  har til hensikt å komme nærmere forståelsen av hva som fremmer elevenes vilje for å ta vare på miljøet. Med oppgaven ønsket Lepperød å vise hvordan et spesifikt undervisningsopplegg i Kunst og håndverksfaget kan legge til rette for å skape individer (subjekter) med vilje for å ta vare på miljøet slik LK-20 har som mål.

I oktober innledet Janne Lepperød lærerkvelden som Kunst og design i skolen og Kunst i skolen arrangerte for lærere, barnehagelærere og studenter. Målet var å treffes digitalt og dele erfaringer, utfordringer og muligheter om temaet bærekraft – i praksis.

Ønsker du å høre mer om hva som kan fremme elevenes vilje til å ta vare på miljøet?  Ta kontakt.