Vis alle arrangementer

Tegne og maleverksted for barn onsdager fra 1400 -1600

5. september - 10. oktober

T E G N E V E R K S T E D

Eventyrlige uker i fantasiens verden

Eventyrlige og fantasifulle motiver danner rammen for høstens tegne og maleverksted på Færder Kulturverksted.

På Færder Kulturverksted får barna jobbe praktisk med forskjellige materialer, teknikker og uttrykk. Vi tar i bruk rim, regler, eventyr og fortellinger for å kick-starte fantasien og for å komme inn i fantasiens verden. Vi vil også la oss inspirere av andre kunstnere. Og så skal vi male stort! Og av og til skal vi tegne litt smått.

Vi vil i løpet av de seks ukene jobbe med ulike temaer hver gang.

I Kulturuka setter vi opp en utstilling med et utvalg av det som barna har laget i løpet av kursrekka der foreldre og familie velkommen til egen utstillingsåpning med kaker og saft.

En detaljert ukeplan vil bli sendt ut på e-post i god tid før oppstart.

Når:                 Onsdag 5.september kl. 14.00 – 16.00 (6 uker hver onsdag)
For:                 Barn og unge, 8-12 år
Hvor:               Færder Kulturverksted
Pris:                 950,- (materiale inkludert)

Påmelding til: janne.lepperod@gmail.com
OBS! Begrensede plasser, vær tidlig ute med påmelding.