Vis alle arrangementer

GRØNN ØY-FESTIVAL UKE 31

3. august - 4. august

Festivalen skal by på kultur, kunnskap, miljø- og klimasmarte løsninger og stemningsfulle markeringer.  Vi tror at fokus på muligheter, håp og fellesskap kan aktivisere til handling som inspirerer til gode miljøtiltak. Festivalen skal ha en åpen form som gjør det er lett å bidra.

Målet for festivalen

– skape et engasjement for naturen og miljøet

– bidra til en grønn utvikling på Tjøme og i Færder kommune.

– invitere alle som har noe på hjertet til å formidle miljø- og klimabudskap.

Når er festivalen?

Grønn øy-festivalen arrangeres for første gang 3.- 4. august 2019.

Hvem kan delta?

Både små og store aktører ønskes velkommen til å bidra med arrangement i festivalhelgen. Alle som har noe på hjertet og som ønsker å formidle grønne budskap med tanke på klima og miljø er invitert.

Hvem står bak?

Færder Kulturverksted er initiativtaker til Grønn øy-festivalen på Tjøme. Festivalen på Tjøme styres av en festivalkomité som koordinerer alle arrangement og de frivillige prosjektgruppene.

Med festivalen ønsker vi å skape et bredt engasjement og inviterer næringsliv, lag og foreninger, kultur- og miljøaktører, skoler, enkeltpersoner, kirke og kommunen som deltagere. Festivalen vil ha fokus på;

 • bærekraftig utvikling
 • grønn næring
 • bærekraftig bo- og leve
 • kultur og bærekraft
 • mat; kortreist og miljøvennlig
 • skole og miljø.

Lurer du på om du skal være med, men vet ikke helt om du har noe å bidra med – her er noen ideer:

 • forfatterkveld med klimatema
 • en barneforestilling
 • workshop med re-design
 • fiksefest for elektronikk
 • matlagingskurs
 • dyrking og sanking
 • gudstjeneste med klimaperspektiv
 • Klimaquiz
 • Konsert
 • En kunstutstilling som berører
 • Lunsj og lyrikk med klimablikk
 • Den lille havryddedagen
 • filosoficafe om klima og verdier
 • Et byttemarked
 • en politiker-samtale
 • Flere ideer; Klimafestivalen §112

Ønsker du å delta?

Har du spørsmål eller vil delta? Ikke nøl med å ta kontakt: post@ferderkulturverksted.no

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.» 

Grunnloven §112