Vis alle arrangementer

Følelsesbiblioteket

7 illustrasjoner fra bokserien «Følelsebiblioteket» av Anna Fiske. Fiskes illustrerte følelser får deg til å stille mange spørsmål og til å undre deg over hvordan følelser kan se ut. Bokserien følger med.

Målgruppe: Barnehage og grunnskole.

Om utstillingen

Anna Fiske er illustratør. I 2015 ga hun ut en serie med illustrerte følelser som hun kalte «Følelsesbiblioteket». Bokserien består av 7 bøker som hver tar opp et tema: «Lykke», «Sinne», «Redd», «Sjenanse», «Trist», «Forelskelse» og «Sorg». Følelsene blir uttrykt med illustrasjoner, med enkel tekst på noen av sidene. Teksten kan være en kort setning eller et ord. Ideen er at det er det visuelle uttrykket som formidler følelsene. Derfor kan denne utstillingen oppleves av barn og unge som enda ikke bruker språket fullt ut til å forklare hva de tenker på, er opptatt av, føler eller opplever. Illustrasjonene vil være et godt utgangspunkt for å sette egne ord på følelser.

Utstillingen består av 7 illustrasjoner, en illustrasjon fra hver bok. Bildeutvalget er gjort i samarbeid med Anna Fiske. Illustrasjonene er trykket opp i et stort format og rammet inn. Illustrasjonene har ikke lenger tekst, slik de har i boken. På den måten har illustrasjonen gått fra å være et bilde til en tekst, til å bli et unikt kunstverk uten tekst. Det er viktig å huske på når du skal snakke om bildene med elevene. Det gjør også at kunstverket åpner seg for betrakteren, og at man kan se på utstillingen uavhengig av bøkene og tekstene. Forslag til hvordan du kan arbeide med utstillingen finner du i denne veiledningen. Tanken er at bildene skal inspirere barn og unge til å sette ord på følelser og følelsesuttrykk, og til selv å arbeide med kreative oppgaver.

Bøkene til Anna Fiske gir følelsene et tydelig visuelt uttrykk, men de gir også barn forslag til hvordan de kan håndtere egne følelser bedre, og til bedre selvregulering. På kunst i skolen sine nettsider finner du veiledninghefte for grunnskolen.