Hva skjer på Færder Kulturverksted?

Se hva som skjer på Færder Kulturverksted!

Spennende arrangementer og berikende opplevelser for barn og voksne. Re-design, Sommerskole, kunst og håndverkskurs og Grønn Øy cafè.

Færder Kulturverksted har samarbeidet med Kunst i Skolen om utvikling og formidling av vandreutstillingen «Hvis biene forsvinner…» og «Følelsesbiblioteket», som en del av programmet til DKS (Den Kulturelle Skolesekken) i Sandefjord kommune. I 2020 samarbeider vi om et lærerkurs i februar hvor utstillingen knyttes opp mot den nye læreplanen og det tverrfaglige temaet: Livsmestring og folkehelse. Utstillingen er også søkt inn til DKS neste skoleår.

Når vi ikke er på verkstedet er vi ute med vårt mobile atelier; Green Spot der vi fremmer det gode liv gjennom bærekraftige løsninger.