Vi har fått gavemidler fra Sparebankstiftelsen

Gode nyheter! Færder Kulturverksted har fått tildelt 100.000 kroner fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg til materiell, trykk og markedsføring. Dette innebærer en mulighet for å oppruste verksteder, utvikle, planlegge og gjennomføre tilbud, bygge nettverk og kompetanse samt å etablere gode kanaler for formidling. Vi takker hjerteligst for gavetildelingen.

Alle mottakerne av gavemidler fra Sparebankstiftelsen på Teie hovedgård onsdag 14. november.

 

 

 

 

 

 

 

Helt siden vi åpnet Færder Kulturverksted i april 2018 har målet vårt vært å lage tilbud gjennom helhetlige opplevelser der kreativitet, miljøkunnskap og mestring står i fokus. Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig, fordi vi tror at det kreative og skapende er en åpning for et større engasjement og bedre forståelse av en selv og det samfunnet vi lever i.

DroppINN Insektshotell stilte med Gråtass på salgsstand på Tjømedagen i sommer.

Vi hatt mange dager og uker med ulike kurs og aktiviteter. Disse dagene er varierte, noen dager kryr det av barn her, og andre dager er det rolig, men med jevn snekring fra verkstedet der unge entreprenører er i aksjon. Ved hjelp av Færder Kulturverksted har DropINN sett dagens lys. DropINN er en liten bedrift som produserer insektshotell. Til nå har de tatt imot over 100 oppdrag.

Temaer om bærekraftig utvikling, kunst, kultur og livsmestring opptar oss. Vi inviterer derfor foredragsholdere som kan åpne for nye tanker og vise oss annerledes perspektiver.

Hva gjør vi, Hvis biene forsvinner?

Når vi ikke er på Færder Kulturverksted, er vi på skolebesøk på oppdrag for Kunst i Skolen i regi av Den Kulturelle Skolesekken og til nå har mer enn 1000 barn lært om miljø og bærekraft gjennom utstillingen «Hvis biene forsvinner…». Vi ser at måten vi jobber på funker! Barn og unge får ny kunnskap om bærekraft, de mestrer nye teknikker, og blir inspirert til videre arbeid. Vårt mål er – gjennom kunstneriske og kreative metoder – å gi opplevelser som fremmer nysgjerrighet, forståelse, fantasi og samarbeid. Da er det gøy at elever, lærere og skoleledere forteller om glede og ny giv etter besøken

Færder Kulturverksted vil i 2019 utvikle og utvide sine aktiviteter og tilbud. Erfaringene fra de aktivitetene som har blitt gjennomført til nå, bekrefter behovet for og viktigheten av et slikt tverrfaglig kulturinitiativ.

Vi ønsker å bidra videre med å hjelpe unge voksne til å komme seg ut på arbeidsmarkedet eller starte egne virksomheter – så vi videreutvikler bedriften «DropINN» med nye miljøprodukter: «BirdINN» (fulgekasser), «BeeINN» (bikuber) og «GreenSPOT» (grønne installasjoner). Vi starter opp «Locus» (lokalt fokus) en ungdomsdrevet lokal nyhetskanal og etablerer et tilbud med miljøvennlig gjenbruksdesign.

Vi er glade for at også politikere og andre beslutningstakere lar seg inspirere, og at vi får oppmerksomhet i media, noe som kan føre til at flere blir med på de ulike verkstedene og arrangementene.

Fra alle oss som jobber i og med Færder Kulturverksted: Tusen takk til Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg for gavemidler som gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet som har spredd glede til så mange.