Ta i bruk den nære kunsten

Kunst i Skolen ønsker å inspirere til en bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på og rundt din skole, og hvordan kan den vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen?

På Fornebu er de så heldige at de har en unik kunstsamling som nærmeste nabo. En stor del av denne samlingen er plassert utendørs, og her finner vi verk av både kjente norske kunstnere og av store internasjonale navn. Kunsten er med på å gi Fornebu en identitet – gjøre Fornebu til et sted.

Kunst i offentlig rom er inspirerende å oppleve og diskutere både for store og små.  Kunst er kommunikasjon. Det er morsomt å se på kunst sammen med noen. Da kan man komme med alle slags meninger og tolkninger, alt er lov. Du kan til og med le eller gråte.

I dette heftet finner du spørsmål og oppgaver til kunsten på Fornebu, som kan inspirere til en spennende kunstvandring med elevene.

 

Presentasjonen er produsert av Fornebupiloten www.fornebupiloten.no i samarbeid med Kunst i Skolen www.kunstiskolen.no Tekst: Bjørg Åsta Flatby, Janne Lepperød Foto: Bjørg Åsta Flatby Grafisk design: Ellen Hegtun, Kunst i Skolen

Heftet kan lastes ned gratis her:

https://kisdigital.no/ta-i-bruk-den-naere-kunsten-fornebu/