Kultur og bærekraft

Vi vil sette fokus på klima- og miljøutfordringer gjennom kunst og kultur. Med kreative løsninger og en grønn tilnærming vil vi skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Dette gjør vi blant annet gjennom sosialt entreprenørskap, ulike verksteder og bærekraftige arenaer som formidler kunst, kultur, klima- og naturvern.

Vi må bli bevisste egne holdninger og handlinger for å lykkes med en bærekraftig fremtid. Gjennom kunst og nærhet til materialet og det som skapes vil vi kunne forstå bedre hvordan vi kan ta vare på verden. Det er vårt mål.