Følelsesbiblioteket.

Kunstformidler Janne Lepperød snakker med elevene om ulike følelser. Foto: Kristian Ulyses Anduar/Seilet.org

Se fin artikkel i Formbanken.no om Kunst i Skolens vandreutstilling Følelsesbiblioteket!
https://www.formbanken.no/…/20…/3/28/et-bibliotek-av-flelser

«Hva er kakelykke? -Å lage en kake og spise den etterpå.» «Hva er kunstlykke da? -Å lage noe til familien sin, eller tegne noe til andre.» Elevene i 3. klasse på Lutvann skole rekker hendende ivrig opp. Det er onsdag og klassen har fått besøk av kulturformidler Janne Lepperød fra Færder kulturverksted. Hun har med seg Kunst i Skolens vandreutstilling Følelsesbiblioteket med illustrasjoner av Anna Fiske. Sammen med elevene og skolens helsesykepleier, Vibeke Jansen Sørlie, skal de se om kunsten kan være en døråpner for å snakke om følelser.

Utstillingen er ledig høsten 2020 – ta gjerne kontakt med kunst i Skolen for leie.