«Dra meg baklengs inn i fuglekassa»

Det ser så avslappet ut når Mathias og Peder med smil, hammer og tilbakelent holdning, leverer fuglekassene fra seg. Men det krever mer enn et godt smil og arbeidsutstyr for å levere skikkelig håndverk. Å mestre ulike teknikker og lære om og erfare materialenes egenskaper tar tid. Hender og hode må være på plass når de jobber, og nøyaktighet krever sitt! Produktet de leverer fra seg skal vise god fagkunnskap innen form, farge, funksjon, materialbruk og utførelse. Det mestrer de!

På Kulturverkstedet har vi mål om at alle skal oppleve mestring og skaperglede, men mestring og skaperglede kommer ikke av seg selv. Det oppnås ofte når vi har fått til noe og er i flyt-sonen eller flow som kreativitetsforsker Csikszentmihaly skriver om. Han poengterer at forutsetningene for flow er et balansert forhold mellom kompetanse og utfordring. Tydelige kompetansemål som synliggjør god progresjon for det som skal læres, er et skritt på veien mot slik flow og mestring.

BIRD-INN 1

Det er Gaia Prosjekt v/ Siv. Ark. Rolf Jacobsen som har tegnet fuglekassen. Gaia Prosjekt er et arkitektur- og planleggingsfirma som fokuserer på bærekraftige løsninger på alle nivåer. Arbeid med miljø og bærekraft må kombineres med ferdigheter i teknikker, kunnskap om materiale og evne til å kritisk vurdere kvalitet.

Fulgekasser kan være like ulike som bolighus! Når du tegner må ta hensyn til hvor hvem som skal oppholde seg i huset.  Du må derfor finne ut hvem som skal bo i fulgekassen.

«På Tjøme har vi desidert mest blåmeis og kjøttmeis, sier Terje Kristiansen fra Fuglevakta, men Spurve- og perleuglene bruker også fuglekassene til å lagre mat i om vinteren. 

Terje har også noen gode tips for hvordan vi kan få fuglene til å flytte inn i fuglekassene: «Legg for eksempel høvelflis eller mose i bunn av fuglekassene etter rengjøringen av kassene om våren«. Terje anbefaler også at det settes på en metallplate ved innflyvingshullet som gjør at det bare er den fuglen du vil ha inn i fuglekassen som virkelig kommer inn: «dette gjøres for å unngå at andre fugler utvider hullet.» Terje er fornøyd med at våre fulgekasser har en fin planke nederst som kan åpnes slik at det er lett å ta en rengjøring av kassa. Den lille snoren med kule gjør det lettere å åpne kassen etter at trepluggene på siden er trukket ut. Malingen vi har brukt er uten giftstoffer og uten lukt.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilken størrelse på fuglekassene de ulike fuglene foretrekker.

Når du skal henge opp fuglekassen må du finne et passende sted. I tabellen over ser du også hvor høyt over bakken fuglekassene skal henge. Du kan også henge opp fuglekassen og føre logg over hva som skjer! Det er spennende å følge med på fuglekasser og se hva som skjer.

  

I boka Kunst- og håndverkstimen finner du eksempler på hvordan kan designe fuglekasser, og du blir presentert for kunstverk av både profesjonelle kunstnere, designere, og elever. Bøkene er skrevet av Janne Lepperød og Trude Kallestad, og gis ut på Læremiddelforlaget. Hver bok har åtte ulike undervisningsopplegg med et brett spekter av temaer og teknikker, og med en fortelling som utgangspunkt tema. Elevene får presentert en arbeidsmetode der de får kunnskap blant annet gjennom spørsmål de selv skal svare på.