Vis alle arrangementer

Bok til inspirasjon

17. september - 20. september

«Kunst- og håndverkstimen» er en praktisk «kokebok» for elever i barneskolen, men kan godt brukes på ungdomsskolen. Oppgavene er lagt opp slik at de skal inspirere barna gjennom å se verk av forskjellige kunstnere, arkitekter og designere. Med utgangspunkt i rim, regler og eventyr lærer elevene å uttrykke det de opplever gjennom ulike teknikker.

Oppgavene er inndelt i fire områder: Visuell Kommunikasjon, Arkitektur, Design og Kunst.

Elevene får lære hvordan de, gjennom ulike teknikker, kan uttrykke det de opplever og skape egne mesterverk. Elevene blir underveis i boka inspirert av forskjellige kunstnere, arkitekter og designere.  Alle kapitlene er bygd opp over samme pedagogiske tankegang, slik at elevene vil kjenne seg igjen.

Elevene arbeider med ulike teknikker.* Hvert kapittel utgjør et konkret undervisningsopplegg.* Kapitlene kan brukes i tilknytning til andre fag og temaer.* Kapitlene er meget instruktive og lette å bruke.* Er rikt illustrert med elevarbeid.* Har mest praktiske oppgaver* Elevaktiviserende * Motiverende * Selvinstruerende * Spennende * Lærerike* Pedagogisk riktige

Alle oppgavene er prøvd ut og gjennomført med elever.* Anbefalt årstrinn * Anbefalt tid * Utstyrsliste * «Vil du gjøre mer?» -oppgaver

Ta kontakt dersom du ønsker bøkene: janne.lepperod@gmail.com

Bøkene har totalt sett vært en suksess, noe nesten 15 000 solgte eksemplarer har vært et bevis på.