Vis alle arrangementer

Kunst- og håndverkstimen

20. april - 20. mai

Nå trenger elever bøker som kan inspirere til aktiviteter utenom PC-skjermen! Bøkene gis derfor som gave til skolene ut fra førstemann til mølla prinsippet!

Læreverket er laget for Kunst- og håndverksfaget. Oppgavene er lagt opp slik at de skal inspirere barna gjennom å se verk av forskjellige kunstnere, arkitekter og designere. Med utgangspunkt i rim, regler og eventyr lærer elevene å uttrykke det de opplever gjennom ulike teknikker. Bøkene har totalt sett vært en suksess, noe nesten 15 000 solgte eksemplarer har vært et bevis på.

Nå gir vi bøkene i  gave!

Oppgavene er laget med utgangspunkt i Kunnskapsløftet med utgangspunkt i de fire hovedemnene Visuell Kommunikasjon, Arkitektur, Design og Kunst.

Elevene får lære hvordan de, gjennom ulike teknikker, kan uttrykke det de opplever og skape egne mesterverk. Elevene blir underveis i boka inspirert av forskjellige kunstnere, arkitekter og designere.  Alle kapitlene er bygd opp over samme pedagogiske tankegang, slik at elevene vil kjenne seg igjen.

Elevene arbeider med ulike teknikker.

* Hvert kapittel utgjør et konkret undervisningsopplegg.

* Kapitlene kan brukes i tilknytning til andre fag og temaer.

* Kapitlene er meget instruktive og lette å bruke.

* Er rikt illustrert med elevarbeid.

* Har mest praktiske oppgaver

* Elevaktiviserende * Motiverende * Selvinstruerende * Spennende * Lærerike

* Pedagogisk riktige

* Alle oppgavene er prøvd ut og gjennomført med elever

* Anbefalt årstrinn * Anbefalt tid * Utstyrsliste * «Vil du gjøre mer?» -oppgaver