Å utforske gjennom kunsten

Det begynte med et spørsmål: Hva er vilje og hvordan kan man fremme elevers vilje til å ta vare på miljøet, slik LK20 har som mål.

I artikkelen: «Å utforske gjennom kunsten»  skriver Emma Juul Vraa om viktigheten av å stille spørsmål og å være nysgjerrig, ikke kun på seg selv, men også de prosessene som oppstår når man arbeider med problemløsning. Hun viser i sin artikkel til avgangsutstillingen som masterstudentene  ved estetiske fag fra OsloMet avholdt i oktober. I utstillingen fikk de besøkende mulighet for å oppleve, undersøke og føle seg gjennom en utstilling, som både aktiverte og utforsket sansene.

I sin masteroppgave: Viljen til bærekraft – en studie av elevers subjektivering og økologisk oppmerksomhet, skriver Janne Lepperød: «For å finne ut hvem jeg er som subjekt, må jeg finne min lengsel for slik å kunne identifisere mitt ønske, som jeg har argumentert for er veien til vilje. I  den praktisk-estetiske delen av masteroppgaven har hun tatt utgangspunkt i teoridelen og forsøkt å visualisere veien til vilje for å ta vare på miljøet gjennom å male bilder.