Kunst, kreativitet & kvalitet

Utstillingen Følelsebiblioteket med illustrasjoner av Anna Fiske er Kunst i Skolens nyeste vandreutstilling. Målgruppen for utstillingen er barnehage og 1.-3. klasse. Illustrasjonene er fra en serie av Anna Fiske med 7 bøker som hver tar opp et tema: Lykke, Sinne, Redd, Sjalusi, Sorg, Forelskelse og Sjenanse. Bildeutvalget er foretatt i samarbeid med illustratøren.For mer info se www.kunstiskolen.no.

Anna Fiske (f. 1964) er forfatter, illustratør og tegneserieskaper. Hun står bak en rekke bildebøker og tegneserier, både med egne tekster, og som illustratør for andre forfattere. Lekne, særegne strektegninger og kreativ nyskapning har gitt henne flere høythengende priser og utmerkelser, og flere av bøkene hennes gjør suksess i utlandet, blant annet i Kina.Hjemmeside: www.annafiske.com

Janne Lepperød er lærer, kunstformidler og fagbokforfatter.  Hun er opptatt av hvordan elever deltar og på hvilken måte hun kan legge til rette for deltakelse gjennom fysisk aktivitet, kommunikasjon og samtale.  Kontakt, tillit og trygghet er en forutsetning for dialog.

Workshop for barn gjennom Den Kulturelle Skolesekken (2019/2020). Færder Kulturverksted er formilder av vandreutstillingen. Gjennom praktiske aktiviteter og enkle øvelser får barna oppleve hva og hvordan de uttrykker og tolker sine egne og andres følelser, noe som igjen gir rom for nye uttrykk, kreativitet, samhandling og refleksjon. Utstillingen vil være spesielt godt egnet for fremmedspråklige barn da alle vil kjenne seg igjen i de følelsene som både bildene og tegningene i bøkene viser. Formilder: Janne Lepperød.


Utstillingen Hvis biene forsvinner… med fotografier av Carll Goodpasture er en vandreutstilling fra Kunst i Skolen som formidles gjennom Færder Kulturverksted. Bildene i utstillingen viser forskjellige typer innsekter som pollinerer planter, men i det faglige bakgrunnsstoffet og forslaget til elevoppgaver, er det humler og bier som er viet størst plass. Målgruppe: Grunnskole og videregående. Utstillingen kan brukes tverrfaglig i både samfunnsfag, naturfag og kunst- og håndverk.

For mer info se www.kunstiskolen.no.

 

Workshop for barn gjennom Den Kulturelle Skolesekken (2019/2020). I Form – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design (2/18) kan du lese mer om formidlingen.

Formidler: Janne Lepperød

 

«Elevene skal lære  og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. (…) Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter og stille nye spørsmål» (overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 2017,s 7-8).Det fremheves videre at nettopp evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.