SUR ELLER BLID? – med bilder som døråpner til å forstå hverandre

Færder Kulturverksted vil være formildere av den nye vandreutstillingen fra Kunst i Skolen

Utstillingen består av syv innrammede bilder – ett bilde fra hver av de syv bøkene i serien ”Følelsesbiblioteket” av Anna Fiske. Bøkene, som er frittstående, følger med utstillingen og har temaene Lykke, Sinne, Redd, Sjalu, Trist, Forelskelse og Sorg.

Bildeutvalget er foretatt i samarbeid med Anna Fiske. Bildene presenteres uten tekst, og tanken er at de skal inspirere barn og unge til å sette ord på følelser og følelsesuttrykk og til selv å arbeide med kreative oppgaver. Det kan være forskjellige kunstneriske uttrykksformer og dramatisering. Utstillingen vil være spesielt godt egnet for fremmedspråklige barn da alle vil kjenne seg igjen i de følelsene som både bildene og tegningene i bøkene viser.

Gjennom praktiske aktiviteter og enkle øvelser får barna oppleve hva og hvordan de uttrykker og tolker sine egne og andres følelser, noe som igjen gir rom for nye uttrykk, kreativitet, samhandling og refleksjon. Å lære å kommunisere ved hjelp av estetiske virkemidler gir rom for nye spørsmål og samtaler – og som formidler av utstillingen vil vi legge vekt på ulike kunstneriske uttrykksformer, glede og lek. « Lær med kroppen, det sitter i hodet «, heter det jo og læring skjer best når noe er gøy – og dette er gøy og bittelitt skummelt (for det er det jo når vi skal kjenne på følelser som sinne, sjalusi forelskelse og sorg)

 

Overordnet del av læreplanverket vektlegger en praktisk og estetisk tilnærming til det å lære: «Elevene skal lære  og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. (…) Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter og stille nye spørsmål» (overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 2017,s 7-8). Det fremheves videre at nettopp evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.

Utstillingen vil være tilgjengelig for leie fra høsten 2019. Se hele prosjektbeskrivelsen her Formilder av utstillingen er Janne Lepperød.

Vi gleder oss til å samarbeide med dere.