Kunst- og kulturformidling

Færder Kulturverksted har flere ulike verksteder som alle er laget med det samme formålet; å bidra til å øke bevisstheten om naturen og vårt forhold til den gjennom kunst, kultur og håndverk. Klikk på et bilde for å lese mer om verkstedene.(NB: Sidene er under oppdatering).

Søm/Redesign. Tegning/Maling. Snekring. Plantefarging. Film/animasjon. Figurteater. Sjonglering. Longboard. GrønnØy festival. Kunst i Skolen. Den Kulturelle skolesekken.