GRØNN ØY FESTIVAL

Grønn Øy festival har som mål å spre kunnskap og motivasjon for bærekraftig endring!

Vi tror kunstuttrykk er avgjørende for et grønt skifte !

Fordi Grønn Øy ble så mye større enn vi først tenkte, måtte vi lage en nettside til. Her finner du bilder og filmer fra festivalen. Grønn Øy festival

  • Framtidsrettet merkevare for Færder kommune
  • Fremme grønt næringsliv og omstilling.
  • Skape møteplasser og bygge nettverk.
  • Være en informasjonskanal og skape begeistring

VI ER STOLTE MOTTAKERE AV KLIMAPRISEN 2019

Vi satser på ny festival sommeren 2021. Ønsker du å bidra til å lage en grønn festival ? Ta kontakt med Rolf Jacobsen rolf@gaiaarkitekter.no