SELVUTVIKLING ELLER SELVINNVIKLING

Den første samtalen om selvutvikling  ble holdt på Færder Kulturverksted lørdag 21.oktober.  Tema var: Bør moderne mennesker fokusere mer eller mindre på sitt «indre liv».

Lever vi i en «terapeutisk kultur» som gjør oss svake og navlebeskuende? Bør vi stå imot selvutvikling og følge Svend Brinkmann sine råd (fra boken «Stå imot») om å stå stille, tenke negativt, undertrykke følelser og gi coachen sparken? Eller vil større innsikt om oss selv, våre utfordringer i livet og mer kunnskap om problemenes natur være et første skritt på veien mot ny balanse i eget liv?

Til samtale om disse store spørsmålene hadde vi fått Sondre R.Liverød, psykolog og driver av det populære nettmagasinet Webpsykologen.no og podkasten SinnSyn, og psykologspesialist Thorvald Andersen, psykolog ved Tønsberg Medisinske Senter, leder for Association for Contextual Behavioral Science i Norge og en av landets fremste eksponenter og terapeuter innenfor Acceptance and Commitmen Therapy hit for å belyste det fra flere ulike ståsteder.

Samtalen mellom disse to åpnet spennende tanker og perspektiver om viktige ting, og satte igang diskusjoner i flere retninger.

Tusen takk til hver og en av dere som tok turen hit. Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til neste temakveld. En stor takk til Sondre R.Liverød og Thorvald Andersen.

Sondre Risholm Liverød og Thorvald Andersen i samtale om det moderne mennesker bør fokusere mer eller mindre på sitt «indre liv»