Kulturformidler

FÆRDER KULTURVERKSTED arbeider med kunst, kultur og håndverk som verktøy for å bidra til en bærekraftig utvikling både lokalt og globalt.