Med ønske om en riktig god jul !

Kjære alle samarbeidspartnere, kursdeltakere og venner! Takk for skaperglede, engasjement, lærerike samtaler og godt samarbeid ! 

Vi har hatt et begivenhetsrikt år med gode prosjekter; SommerVerksted, GrønnØyFestival, DropINN, Locus, Den Kulturrelle Skolesekken, re-design, plantefarging og «etter skoletid» med snekring av Longboard. 

Takk til alle dere barn, unge og voksne som har deltatt på Færder Kulturverksted sine kurs, og takk til dere ledere som med kunnskap og engasjement har lært bort kunsten å håndtere materialer, redskaper og teknikker.

Takk til lærere, elever, og kultur- og skoleledere som bidrar i prosjekter gjennom Den Kulturelle Skolesekken, og til Kunst i Skolen, og Kulturseksjonen i Sandefjord kommune for godt samarbeid. Takk til Oslofjorden Friluftsråd for oppdrag som har bidratt til mulighet og mestring for ungdom gjennom DropINN.

En stor takk til alle kunstnere, fotografer, musikere, skuespillere, foredragsholdere, frivillige og politikkere som var med å sette klima og miljø på dagsorden gjennom GrønnØyFestival og som alle på ulike vis har bidratt til å fremme et godt miljø og det gode liv gjennom bærekraftige løsninger. Færder Kulturverksted er en stolt mottaker av Klimaprisen 2019.

Takk til Miljøavdelingen – Fylkesmannen Vestfold og Telemark, Færder kommune v/klimarådet,Tønsberg og Færder bibliotek, Færder Næringsforening, sponsorer, Sparebankstiftelsen DNB, og Sparebankstiftelsen 1Nøtterøy Tønsberg for prosjektstøtte. Dette året har over 1000 barn og unge fått glede av de ulike prosjektene som dere har vært med på å støtte.

Vi gleder oss nye gode opplevelser i 2020.

God jul med film fra GrønnØyfestivalen  og fra Sommerverkstedet