Hvis biene forsvinner…

— Vi må samarbeide godt. Vi gjør det for biene!, roper en elev før det settes i gang å borre hull, klippe og knyte. 3. klasse ved Sande skole i Vestfold skal sammen lage sitt første insektshotell med veiledning av Janne Lepperød fra Færder Kulturverksted, på oppdrag fra Kunst i Skolen.

Elevene har laget et insektshotell

I Form – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design (2/18), fokuseres det på miljø og bærekraft. I magasinet finner du også en to siders artikkel fra Sande skole, en av de mange skolene i Vestfold som Kunst i Skolen har besøkt gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Til nå har nærmere 1200 barn har fått oppleve de fargesterke fotografiene til Carll Goodpasture, lært om nektar og pollinering og selv fått bidra til et bedre miljø ved å lage insektshotell. Takk til alle skolene i Sandefjord og til Kulturavdelingen i Sandefjord kommune som har satset på formidling om miljø gjennom kunstfoto som berører og aktiviteter som skaper endring. Se hele artikkelen her 

 

Foto: Carll Goodpasture

©Carll Goodpasture. Bildet heter Honningbie. Bien sanker føde i en georgine, og bærer med seg en ladning pollen. Bildet er tatt på Tøyen i Oslo.

Utstillingen består av seks fargerike fotografier av biologen og fotografen Carll Goodpasture. Bildene er tatt i Norge og California og viser insekter og blomster på nært hold. De gir elevene muligheten til å glede seg over detaljer de aldri hadde hatt muligheten til å oppdage ute i naturen. Bildene er et utdrag av en stor utstilling som har blitt vist i blant annet Norge og USA under navnet «The Vanishing Pollinators» – pollinatorene (bestøverne) som forsvinner. Bildene i utstillingen viser forskjellige typer innsekter som pollinerer planter, men i det faglige bakgrunnsstoffet og forslaget til elevoppgaver, er det humler og bier som er viet størst plass. Målgruppe: Grunnskole og videregående. Utstillingen kan brukes tverrfaglig i både samfunnsfag, naturfag og kunst- og håndverk.

Kunst og kulturformidler.

Janne Lepperød trives med en kreativ hverdag hvor hun sørger for at barn og unge får oppleve kunst. I Utdanning.no kan du lese mer om henne som kunst og kulturformidler. Ta kontakt for mer informasjon og for formidling av utstillingen «Hvis biene forsvinner…»

Kunst og kulturformidler Janne Lepperød