Håndverksløftet

Håndverksløftet har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk. Færder kulturverksted AS har fått støtte fra Sparebankstiftelsen  for å;  Fremme nysgjerrighet for hvordan vi kan skape alternativer til å ta vare på naturen

Vi ønsker at flere barn og unge skal få bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og at barn og unge får arbeide med materialer, med verktøy og utstyr, med hånd og øvelser og med skapende prosesser.
De praktiske fagene hjelper oss til å forstå og mestre verden omkring oss – for skal man lage en fuglemater, mekke en sykkel, rigge et teater, jobbe med re-design, lage en ny matrett eller hva som helst, så krever det at man finner ut av en del ting. Den praktiske tilnærmingen gir mening til teorien, nettopp fordi det skal brukes til noe.
Med prosjektet håper vi i Færder Kulturverksted å bidra til at barn og unge, gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter vil oppdage nye muligheter i forhold til hva det vil si å være i og med naturen. Ønsket er å kunne bidra til å aktualisere undervisning som fremmer elevenes vilje for å ta vare på miljøet, både gjennom teori og praksis.
Færder kulturverksted er et ideelt as. Det er et verksted for kreativ problemløsning og praktisk håndverksarbeid. Alt vi jobber med er direkte eller indirekte knyttet til miljø, miljøvern, forbruk og gjenbruk.

Vårt motto er: forske, lære, skape – og ha det gøy!

I 2018 startet vi kulturverkstedet og siden den gang har vi hatt flere verksteder for barn og unge: snekkerverksted, figurteater, animasjonskurs og matlagingskurs. Vi har vært på turne med ulike produksjoner for Den kulturelle skolesekken Sandefjord sammen med Kunst i Skolen, og under pandemien hadde vi daglig undervisning med 24 barn fra Brattås skole. Vi har drevet sosialt entreprenørskap og på oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd har vi laget og montert ryddestasjoner langs strendene i Vestfold (send gjerne en varm tanke til de flotte ungdommene som bidro til dette neste gang du ser de ryddige stendene). I 2019 mottok vi Færder kommune sin klimapris for vårt arbeid med Grønn Øy Festival.

Vi ønsker at flere barn og unge skal få bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og at talenter får muligheten til å utvikle seg innen ulike fag.