GRØNN ØY FESTIVAL 3.-4. AUG

Med festivalen ønsker vi å synliggjøre hvilke miljø- og klimavennlige valg vi kan ta, samt å støtte politiske tiltak for å sikre en bærekraftig fremtid.

Grønn Øy festival. 3-4 august 2019 vil være et startskudd og igangsetter for en slik grønn utvikling. Festivalen vil sette fokus på miljø og klima, skape begeistring og positivitet og etablere en bred plattform for samarbeid mellom kommune/offentlig – lokalt næringsliv – og frivillighet. Festivalen vil ha fokus på grønn næring knyttet blant annet til delingsøkonomi og miljøteknologi.  Vi vil  vise frem et rikt kulturliv med fokus på aktivitet, nyskaping og bærekraft. Kortreist og miljøvennlig mat er sentralt i festivalen og hvordan vi kan bo og leve miljøvennlig. Kort og godt vil det handle om at vi skal ha noe å leve i, noe å leve av og noe å leve for!

At vi kaller det en festival er ikke tilfeldig; vi tror at det å endre en kultur krever mer enn det rasjonelle sinnet. Kunst og kultur når frem til sansene på en måte statistikkens tabeller ikke kan makte og derfor kan kunstuttrykk være avgjørende for engasjement. Derfor har vi invitert med oss kunstnere, foredragsholdere og forfattere. Vårt mål er å spre kunnskap og motivasjon for en bærekraftig endring!

Miljøkunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen arbeider med å formidle om plast i havet til barn og unge. Bildene de lager sammen med barna er laget av plast fra havet og selges til inntekt for UNICEF.

Vil du være med å bidra i Grønn Øy-festivalen for å fremme gode miljø- og klimaløsninger – og samtidig vise frem din bedrift, din organisasjon, ditt nabolag eller deg selv på det beste ? Meld ditt arrangement til post@ferderkulturverksted.no

Disse er med – vi gleder oss til å få med enda flere!

Festivalen er initiert av Færder Kulturverksted som er et ideelt as. Festivalen på Tjøme styres av en festivalkomité som  koordinerer alle arrangement og de frivillige prosjektgruppene.