Bærekraft i praksis!

Hva betyr det at skolen skal fremme elevenes vilje til å ta vare på miljøet, slik LK20 har som mål? Og hvordan kan jeg som lærer fremme elevenes vilje, når jeg selv ikke kjenner min egen vilje for å ta vare på miljøet? Dette er spørsmål lektor Janne Lepperød stiller i sin ferske masteroppgave. Janne innledet lærerkvelden og lærere, barnehagelærere og studenter delte etterpå erfaringer, utfordringer og muligheter om temaet bærekraft – i praksis.

Med masteroppgaven «Viljen til bærekraft – en studie av elevers subjektivering og økologisk oppmerksomhet», søker Lepperød å komme nærmere forståelsen av hva som fremmer elevenes vilje til å ta vare på miljøet. Oppgaven tar utgangspunkt i et tverrfaglig og praktisk kunst- og håndverksprosjekt utført sammen med elever i 4. klasse, og har et overordnet perspektiv på bærekraft og undervisning i fagene kunst og håndverk og naturfag. Janne er faglærer i kunst og håndverk, kulturformidler og leder for Færder kulturverksted. Hun jobber som kontaktlærer på 5. trinn ved Brattås skole i Færder kommune og har nylig levert sin master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design ved OsloMet.