Vis alle arrangementer

Digitalt læreverk

18. september - 9. juni

Verkstedet er et heldigitalt læremiddel for fagene kunst og håndverk, mat og helse og musikk for ungdomstrinnet. Innholdet er variert og tilpasset læreplanen slik at du kan drive spennende og kvalitetssikret undervisning. Samtidig gir Verkstedet elevene god støtte i forberedelse til timer, prøver og prosjekter, og er godt egnet til omvendt undervisning.

Oppbygning av nettstedet

Kapitlene inneholder nok stoff til at du kan bruke nettstedet som en digital lærebok. Hvert kapittel er bygd opp av:

 • undervisningsfilmer og bilder
 • teori
 • «gjøre»-videoer
 • oppgaver

Verktøykassa til høyre finner du også alle videoene og bildene som ligger under kapitlene. I tillegg inneholder den lenkesamling, vurderingsskjema mm.

Søkefunksjonen øverst på siden lar deg søke etter alt fra aktiviteter og epoker til materiale og undervisningsressurser.

Tidslinjene viser utviklingen i kunst- og musikkhistorien i grove trekk.

Tema

Her presenteres elevene for ulike emner gjennom filmer, intervjuer, bilder, tekster, gjørefilmer og oppgaver.

Kunst og håndverk

 • Med pinner, krok og nål – lær strikking og hekling
 • Å tegne med lys – fotografi, teori og praksis
 • Snurr film! – film, teori og praksis
 • To to, betal for tre! – reklame, logo og markedsføring
 • Hvordan si mye med lite – visuell kommunikasjon og symbolbruk
 • Levende spor – lær mer om mønster
 • Sett DEG inn i kunsthistorien – kunst og kunsthistorie
 • Stol på meg – redesign
 • Bill.mrk. Kjøttmeis søker krypinn – hvordan bygge med tre
 • Minihytta – et fristed i naturen – arkitektur og miljøperspektiv
 • Design forbedrer verden – lær mer om design

Musikk

 • Spill i vei – lær et instrument
 • Dance like nobody’s watching – lær en dans
 • Musikk non stop – les om musikk
 • Rockens historie – fra blues til The Bealtes
 • Notasjon – musikkens språk
 • Å skrive om musikk – utforsk musikken rundt deg

Mat og helse

 • Lag maten – fra råvarer til ferdig mat
 • Mat og bærekraft – matproduksjon, bærekraft og miljø
 • Spis sunt! – les om næringsstoffer og råvarer
 • Server maten – matkultur, tradisjoner og måltider

Tidslinjer

Kunst- og musikkhistorien beskrives i tidslinjer hvor elevene kan utforske og lære mer om de ulike epokene.

Verktøykassa

Praktiske gjørefilmer, vurderingsskjema og andre hjelpemidler ligger som redskaper i en egen verktøykasse.

Tips

 • Du kan lenke direkte til alle videoer og sider i Verkstedet og legge dem inn i digital kommunikasjon med elevene, ved å kopiere adressen i adresselinja når du er på det stedet du ønsker å dele.
 • Mange av filmene er lagt opp slik at elevene kan bruke dem som en hjelpelærer i timen, enten på sin egen datamaskin eller mobil, eller ved at du setter videoene til å gå i loop på tavla.

Deling av undervisningsvideoer og opplegg

Som lærere vet vi at uansett hvor mye fint materiell vi lager, er det alltid noe som mangler. Derfor er kongstanken bak Verkstedet at det skal gå an å bygge videre på malen med egenproduserte videoer. Vi tar gjerne imot dine undervisningsvideoer og opplegg! Ta eventuelt kontakt med redaktør Cathrine Falck, cathrine.falck@fagbokforlaget. Du vil bli kreditert som opphavsperson og kan bestemme hvor lenge videoene skal være tilgjengelige på nettstedet.

Om forfatterne

Kunst og håndverk

Trude Kallestad 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Trude Kallestad

Trude Kallestad er adjunkt ved Ådnamarka skole i Bergen kommune. Hun har lang undervisningserfaring, mest fra mellomtrinnet, men også fra ungdomstrinnet. Som lærer ser hun viktigheten av at elevene får øve seg på å stå i kreative prosesser, prøve ut egne ideer, tenke nytt og prøve og feile. Dette er viktige kunnskaper for å møte framtidens utfordringer. Kunst og håndverksfaget er en unik arena for dette. Trude har tidligere gitt ut lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) og «Kunst, håndverk, teknologi og design». Sammen med Janne Lepperød drev hun maleskolen «Minilangelo» – en maleskole for barn i alle aldre.

Janne Lepperød 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Janne Lepperød

Janne Lepperød er adjunkt med lang erfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere jobbet som kreativ leder for maleskolen «Minilangelo», kultursjef i Tjøme kommune og jobber nå som formidlingskonsulent i Kunst i skolen. Janne har utgitt lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) og «Kunst, håndverk, teknologi og design». Som forfatter er hun opptatt av at elevene skal få utvikle sine egne skapende krefter gjennom utøvelse, sansning og tenkning. Utforskningen av bærekraftig materialbruk gir også kunst- og håndverksfaget en spesiell mulighet for å utvikle elevenes miljøbevissthet.

Eva Lutnæs 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Eva Lutnæs

Eva Lutnæs har en doktorgrad om standpunktvurdering i grunnskolefaget kunst og håndverk fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun arbeider som lektor i kunst og håndverk på ungdomstrinnet og postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Som lektor, forsker og forfatter utvikler hun strategier for skapende arbeid der verden utenfor bringes inn i verkstedene og utfordrer elevene til etiske valg i arkitektur, design og visuell kommunikasjon. I praksisen som lektor utforsker hun hvordan elevene kan formidle fortellinger og skape visuelle uttrykk med utgangspunkt i verk fra kunsthistorien og samtidige bilder.

Musikk

Aria Senemar (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Aria Senemar

Aria Senemar har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i nordisk språk og litteratur. Som forfatter ønsker han å utvikle læremidler som hjelper elevene i å tilegne seg strategier for å kunne utforske temaer de selv synes er interessante. Aria har bred erfaring med undervisning fra Osloskolen, og er spesielt opptatt av god vurderingspraksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Holgar Johannesen 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Holgar Johannesen

Holgar Johannesen har lærerutdanning fra lærerskolen i Torshavn på Færøyene og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. I masterutdanningen jobbet han spesielt med læreplaner i musikkfaget for grunnskolen. I et samfunn der flere i større og større grad blir passive lyttere til musikk, synes Holgar det er viktig at elevene skal få oppleve gleden av aktiv musisering. Holgar har jobbet i Osloskolen i 6 år og undervist pianoelever i 14 år. Som underviser og forfatter er han opptatt av å utnytte de mulighetene som moderne teknologi gir i form av videoer, lydfiler, apper og lignende.

Mat og helse

Rannveig Førland

Rannveig Førland jobber som universitetslektor ved OsloMet, storbyuniversitetet, og underviser lærerstudenter i mat og helse. I tillegg er hun lektor ved Solvang ungdomsskole i Asker. Rannveig er utdannet faglærer, og har hovedfag i ernæring, helse og miljø. Hun har flere års erfaring i å undervise i mat og helse på ungdomstrinnet, og kjenner målgruppen godt. Hun brenner for mat og helsefagets plass i skolen, og er opptatt av å formidle matglede, livsmestring, og kunnskap om mat, ernæring og helse blant unge mennesker.

Hanne Müller

Hanne Müller er dr.philos. og førsteamanuensis i mat og helse ved OsloMet, storbyuniversitetet. Hun er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljø, ernæringsfysiolog og bedriftsøkonom. Hanne har lang erfaring med å undervise og veilede lærerstudenter i mat og helse, og er medforfatter av bøker. Hun har tidligere forsket spesielt på sammenhengen mellom fettsyrer og blodlipider. Hun forsker nå mest på aktiv læring som pedagogisk metode.