Årets klimapris 2019

Klimaprisen ble i går delt ut i forkant av politikerdebatten på Gamle Ormelet. Det var leder av klimarådet i Færder kommune; Per Espen Fjeld, som delte ut prisen med følgende begrunnelse:
«Vinneren har gjennomført et tiltak gjennomsyret av kreativitet og engasjement. Tiltaket handler om å sette klima og miljø på dagsorden ut mot et stort publikum på en måte som ikke bare er formanende men like mye peker på positive sider ved et godt miljø og det gode liv gjennom bærekraftig løsninger. Vinneren har i et stort mangfold av måter klart å spre kunnskap om klimautfordringer og skapt begeistring for gode løsninger. Enkeltpersoner, næringsliv, politikere og offentlige instanser er av vinneren utfordret på sine roller og framtidens løsninger. Vinneren av Færder kommunes klimapris 2019 er Færder kulturverksted og Grønn Øy festivalen.»

Leder av klimarådet i Færder kommune; Per Espen Fjeld Foto: Thor Arne Hauer

🙏Vi er svært takknemlige for prisen! Det gir inspirasjon til å fortsette med Grønn Øy Festival. Klima og miljørapportene blir tydeligere og tydeligere og beskriver en nødvendig grønn omlegging. Hvordan vi lokalt forholder oss til utfordringene og klarer å omsette det til handling og lokale tiltak – har vi gjennom denne festivalen sett gode ringvirkninger av.
Dette er en pris til oss alle, til dere som har stått på og bidratt til at festivalen har blitt så utrolig flott. Dere er suverene – tusen takk for godt teamwork, inspirerende møter og engasjerende tiltak. Hjertelig tusen takk. Vi inviterer til et treff litt senere, for evaluering, mat og prat.

KLIMARÅDET

Formålet med klimarådet er å bidra til en reduksjon av klimagasser og klimafotavtrykk i Færder kommune gjennom å skape møteplasser for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og kommunen. Klimarådet skal være et rådgivende organ som skal bidra til at beslutningstakerne i Færder kommune gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser, minsker klimafotavtrykket og forebygger effekter av klimaendringer.

 

KLIMAPRISEN

Deles ut til enkeltpersoner, næringsliv eller organisasjon som bidrar til klimarådets formål.

Prisen er på kr. 10 000,- og et diplom, og kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller virksomheter i Færder.

Mange møtte opp til politikerdebatten på Gamle Ormelet